פטור ממס הכנסה בגין נכות רפואית: איך מקבלים אותו?

מדינת ישראל בהגדרתה הינה מדינת רווחה ומשכך ניתן פטור ממס הכנסה למוגדרים כבעלי שיעור נכות מינימלי על פי הפרמטרים הקבועים בחוק. הגשת בקשה לפטור תעבור דרך הוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי. קראו על הפרוצדורה להשגת פטור ממס בגין נכות רפואית.

 

פטור ממס – מי היא אוכלוסיית היעד?

על פי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה הזכאים נמנה את הזכאים לפטור בסיבת נכות רפואית:

  • בעלי שיעור של 100% נכות על פי ועדה רפואית של הביטוח הלאומי.
  • שיעור נכות מצטבר של לפחות 90% כתוצאה מהצטברות מספר בעיות רפואיות. נציין כי אחת מהבעיות צריכה להיות בשיעור של לפחות 40% נכות.
  • נכות מצטברת של 90% עבור נפגעי פעולות איבה או זכאי תגמול חודשי על פי חוק הנכים, ללא צורך בשיעור נכות מינימלי של 40% כלפי בעיה אחת מהבעיות הרפואיות השונות.

 

פטור ממס עקב נכות רפואית – תהליך הגשת הבקשה

ישנם מספר שלבים להגשת בקשה לפטור ממס עבור בעלי שיעורי נכות:

 

הגשת הטפסים הנדרשים

  • לצורך הפנייה ועדה רפואית מטעם ביטוח לאומי יש להגיש טופס מ' 1516 – בקשה לפטור ממס.
  • הגשת מספר טופס 0169-ב – אישור מסירת מידע – טופס המהווה אישור ויתור על סודיות כלפי אגף מס הכנסה והמוסד לביטוח לאומי.
  • הגשת מספר טופס 169/א' – קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה – כאן יפורטו ליקויי מבקש הפטור בגינם נתבע הפטור ממס.

 

טופס הפניה לוועדה רפואית

פקיד שומה ישלח "טופס הפנייה לוועידה רפואית" לאחר קבלת המסמכים שפורטו לעיל. יש למלא טופס זה ולצרף אליו:

  • תשלום שובר אגרה על סך 659 ש"ח עבור קיום ועדה רפואית שתבדוק את התיק הרפואי ואת מצבו הגופני של מבקש הפטור.
  • לצורך הוכחת הליקויים הרפואיים יש להגיש את כל התיעוד הרפואי בגינו דורש התובע פטור מתשלום מס הכנסה.
  • יש לצרף שנית את הטפסים שהוצגו בסעיף הקודם.

 

ועדה רפואית לקביעת שיעור אחוזי נכות – התהליך

מבקש הפטור יזומן לוועדה רפואית בהתאם למצוין בתיעוד הרפואי אותו הגיש. משך זמן התהליך בדרך כלל הינו מספר חודשים, בסיומם ייקבע שיעור הנכות על פי החלטות חברי הוועדה. במידה ומבקש הפטור הוגדר לפי הועדה הרפואית כבעל 90% נכות ומעלה יונפק עבורו אישור בשם "קביעת אחוזי נכות לפי סעיף 9 (5) לפקודת מס הכנסה". מסמך זה מאשר את זכאותו לאי תשלום מס הכנסה.

החלטת ועדה רפואית עשויה להיות קבועה או זמנית וכן עתידית ו/או רטרואקטיבית. במקרה של החלטה רטרואקטיבית ישולם החזר מס עד 6 שנים אחורנית מין תשלום השובר והגשת בקשה לפטור ממס. לפרטים נוספים הקליקו כאן.

 

פטור ממס הכנסה – עשו זאת עם המומחים

ליווי צמוד של עו"ד מוסמך המומחה לתביעות פטור ממס עשוי להקל מאוד על התהליך ולקצר את משך ההמתנה לפטור. צרו קשר עם עו"ד תביעות זכאות לפטור מומחה ותהנו מדרך בטוחה ונוחה לפטור לו אתם זכאים.

מס הכנסה